Szpitale placówki "Kordian" (228)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Komendantem placówki „Kordian” był

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. „Sabotażówka” to

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Drugą placówką obok placówki „Kordian” działającą na terenie gminy Ursus była placówka

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Placówka „Kordian” obejmowała swoim obszarem

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Szpital powstańczy zorganizowany przez placówkę „Kordian” mieścił się przy ulicy

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc