Oddział Bojowy AK "Skryty” (230)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Oddział Bojowy AK „Skryty” podlegał

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Tablica upamiętniająca Oddział Bojowy AK „Skryty” znajduje się

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Oddział Bojowy AK „Skryty” specjalizował się w

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Dowódca Oddziału Bojowego AK „Skryty”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Dowódcą Oddziału Bojowego AK „Skryty” był

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc