5. kompania III Rejonu "Dęby” (231)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Żołnierze 3. Rejonu „Dęby”, którzy przebili się do powstania, walczyli m.in. w szeregach

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Żołnierzami 3. Rejonu „Dęby”, którzy przebili się do powstania, dowodził

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Komendantem 3. Rejonu „Dęby” był

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. 3. Rejon „Dęby” obejmował obszar

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Gdzie znajduje się głaz upamiętniający żołnierzy 3. plutonu 5. kompanii „Dęby”

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc