Logo

   PATRIOTYCZNA GRA KOMUNIKACYJNA

   5. kompania III Rejonu "Dęby” (231)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej dni w liczbie 7

   Pytanie 1. Żołnierzami 3. Rejonu „Dęby”, którzy przebili się do powstania, dowodził

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. 3. Rejon „Dęby” obejmował obszar

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Żołnierze 3. Rejonu „Dęby”, którzy przebili się do powstania, walczyli m.in. w szeregach

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Komendantem 3. Rejonu „Dęby” był

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Gdzie znajduje się głaz upamiętniający żołnierzy 3. plutonu 5. kompanii „Dęby”

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc