O Sosnowcu (2320)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Pierwsze wzmianki o osadzie Zagórze (obecnie dzielnicy Sosnowca) pochodzą z ... roku

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Nazwa Sosnowiec pojawiła się pierwszy raz w roku ... w aktach parafii mysłowickiej

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Pierwsza kopalnia na obszarze dzisiejszego Sosnowca "Nadzieja Ludwika" powstała w ... roku

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Prawa miejskie Sosnowiec uzyskał w czerwcu ... roku

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. W momencie utworzenia miasta Sosnowiec liczył ... tys. mieszkańców

   Odpowiedzi:


   Pytanie 6. W chwili wybuchu II wojny światowej Sosnowiec liczył ... tysiące mieszkańców

   Odpowiedzi:


   Pytanie 7. Największa sosnowiecka kopalnia KWK "Sosnowiec" zakończyła wydobycie 31 grudnia ... roku

   Odpowiedzi:


   Pytanie 8. Według danych GUS z 31 grudnia 2021 r., w Sosnowcu zamieszkuje około ... tys. osób

   Odpowiedzi:


   Pytanie 9. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia w 2016 roku Sosnowiec został sklasyfikowany jako ... najbardziej zanieczyszczone miasto Unii Europejskiej

   Odpowiedzi:


   Pytanie 10. Liczba budynków w Sosnowcu z liczbą kondygnacji co najmniej 18

   Odpowiedzi:


   Pytanie 11. Wysokość najwyższego budynku w Sosnowcu ... [metry]

   Odpowiedzi:


   Pytanie 12. Sosnowiec posiada około ... tys. [ha] terenów zielonych w parkach, skwerach, strefach ochronnych, ogródkach działkowych i lasach

   Odpowiedzi:


   Pytanie 13. Spośród drzew rosnących w Sosnowcu ... to pomniki przyrody

   Odpowiedzi:


   Pytanie 14. Spośród parków Sosnowca ... jest wpisanych do śląskiego wojewódzkiego rejestru zabytków

   Odpowiedzi:


   Pytanie 15. Na terenie Sosnowca znajduje się ... stacji kolejowych

   Odpowiedzi:


   Pytanie 16. Długość ścieżek rowerowych w Sosnowcu w 2020 roku ... [km]

   Odpowiedzi:


   Wróć do wykazu miejsc