Wyniki testów dot. miejsc

   Lp. Miejsce Liczba pytań Liczba rozwiązań Średni wynik
   Czas rozwiązywania [sekundy] Liczba poprawnych odpowiedzi Liczba podpowiedzi
   1. Tablica upamiętniająca ofiary UB 3 1 423 3,00 0
   2. Tablica upamiętniająca harcerzy Szarych Szeregów 3 1 38 3,00 0
   3. Rondo Michaliny Koniecznej ps. Halina 3 1 37 3,00 0
   4. Pałac Dietla 3 1 43 3,00 0
   Łącznie: 4 135,25 3,00 0,00