Baza Lotnicza "Łużyce” (233)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Część żołnierzy Bazy Lotniczej „Łużyce” walczyła w Śródmieściu w szeregach

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Baza Lotnicza „Łużyce” organizacyjnie podlegała

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Baza Lotnicza „Łużyce” powstała w roku

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Głównym zadaniem Bazy Lotniczej „Łużyce” w godzinie „W” było

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Przed wybuchem powstania Baza Lotnicza „Łużyce” liczyła

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc