Logo

   PATRIOTYCZNA GRA KOMUNIKACYJNA

   Baza Lotnicza "Łużyce” (233)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej dni w liczbie 7

   Pytanie 1. Baza Lotnicza „Łużyce” organizacyjnie podlegała

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Część żołnierzy Bazy Lotniczej „Łużyce” walczyła w Śródmieściu w szeregach

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Przed wybuchem powstania Baza Lotnicza „Łużyce” liczyła

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Baza Lotnicza „Łużyce” powstała w roku

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Głównym zadaniem Bazy Lotniczej „Łużyce” w godzinie „W” było

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc