Powstańcze natarcia na Dworzec Gdański (234)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Drugie uderzenie na Dworzec Gdański przeprowadzono

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. W drugim i trzecim uderzeniu na Dworzec Gdański uczestniczyli żołnierze

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Czwarte i ostatnie uderzenie powstańcze na Dworzec Gdański miało miejsce

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Pierwsze uderzenie na Dworzec Gdański przeprowadziła

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. W drugim uderzeniu na Dworzec Gdański oddziałami powstańczymi dowodził

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc