Kompania AK por. "Gryfa” (235)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Żołnierze V Rejonu AK „Gątyń” uderzyli na Wilanów

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Kryptonim „Gryf” nosił

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Kompania „Gryf” od ostatniej dekady sierpnia wchodziła w skład

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Batalionem „Krawiec” do początków sierpnia dowodził

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Kompania „Gryf” do końca powstania walczyła

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc