Logo

   PATRIOTYCZNA GRA KOMUNIKACYJNA

   ŁAGIERNICY - Żołnierze AK (238)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej dni w liczbie 7

   Pytanie 1. W jakim obozie przetrzymywany był przez NKWD generał Emil Fieldorf „Nil”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Kiedy oddział AK uwolnił z obozu w Rembertowie więźniów przeznaczonych do wywiezienia na teren Rosji

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Ilu żołnierzy AK straciło życie w radzieckich łagrach

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Aresztowania dowódców AK na Kresach i Lubelszczyźnie miały miejsce po akcji:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Kiedy i gdzie powstał na terenie Polski pierwszy obóz NKWD

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc