ŁAGIERNICY - Żołnierze AK (238)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. W jakim obozie przetrzymywany był przez NKWD generał Emil Fieldorf „Nil”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Ilu żołnierzy AK straciło życie w radzieckich łagrach

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Kiedy oddział AK uwolnił z obozu w Rembertowie więźniów przeznaczonych do wywiezienia na teren Rosji

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Aresztowania dowódców AK na Kresach i Lubelszczyźnie miały miejsce po akcji:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Kiedy i gdzie powstał na terenie Polski pierwszy obóz NKWD

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc