Żołnierze Wyklęci (239)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. W jakim dniu Sejm w 2011 roku ustanowił Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Ilu partyzantów antykomunistycznych działało w ostatnich dniach wojny na terenie Polski

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Kiedy zginął ostatni członek ruchu oporu

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Kiedy powstała nazwa „Żołnierze wyklęci”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Kiedy miała miejsce ostatnia większa akcja Żołnierzy Wyklętych

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc