MALI POWSTAŃCY (240)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Ilu chłopców w wieku 11-18 lat dostało się do niewoli po upadku powstania

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Jakie odznaczenie otrzymał 14-letni Jerzy Bartnik „Magik”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Ile lat miała sanitariuszka ze szpitala polowego kompanii „Koszta” Róża Goździewska

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Kiedy przeprowadzono w Stalagu 344 Lamsdorf apel dzieci i młodzieży w celu nakręcenia filmu propagandowego

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Do jakiego obozu jenieckiego trafiła największa 600-osobowa grupa młodocianych powstańców

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc