Logo

   PATRIOTYCZNA GRA KOMUNIKACYJNA

   MALI POWSTAŃCY (240)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej dni w liczbie 7

   Pytanie 1. Jakie odznaczenie otrzymał 14-letni Jerzy Bartnik „Magik”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Ilu chłopców w wieku 11-18 lat dostało się do niewoli po upadku powstania

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Kiedy przeprowadzono w Stalagu 344 Lamsdorf apel dzieci i młodzieży w celu nakręcenia filmu propagandowego

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Do jakiego obozu jenieckiego trafiła największa 600-osobowa grupa młodocianych powstańców

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Ile lat miała sanitariuszka ze szpitala polowego kompanii „Koszta” Róża Goździewska

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc