MALI POWSTAŃCY (240)

      Uwaga!

      Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

      Pytanie 1. Ilu chłopców w wieku 11-18 lat dostało się do niewoli po upadku powstania

      Odpowiedzi:


      Pytanie 2. Ile lat miała sanitariuszka ze szpitala polowego kompanii „Koszta” Róża Goździewska

      Odpowiedzi:


      Pytanie 3. Kiedy przeprowadzono w Stalagu 344 Lamsdorf apel dzieci i młodzieży w celu nakręcenia filmu propagandowego

      Odpowiedzi:


      Pytanie 4. Do jakiego obozu jenieckiego trafiła największa 600-osobowa grupa młodocianych powstańców

      Odpowiedzi:


      Pytanie 5. Jakie odznaczenie otrzymał 14-letni Jerzy Bartnik „Magik”

      Odpowiedzi:


      Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc