Akcja oddziału AK "Osjan” (241)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Jakie było przeznaczenie lotniska na Bielanach

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Jakiego typu niemieckie samoloty transportowe, parkujące na lotnisku zniszczyli żołnierze oddziału „Osjan”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Ile samolotów zniszczyli żołnierze oddziału „Osjan”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. W jakiej jednostce w powstaniu warszawskim walczyli żołnierze oddziału „Osjan”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Kiedy przystąpiono do budowy lotniska bielańskiego

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc