Strzelczyk Jerzy ps. "Spad” (242)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Jerzy Strzelczyk „Spad” był dowódcą

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Ile godzin trwała samotna walka Strzelczyka z policjantami niemieckimi

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Jak zginął Strzelczyk

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Kiedy miała miejsce obrona magazynu

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Gdzie mieścił się konspiracyjny magazyn broni chroniony przez Jerzego Strzelczyka

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc