Reduta ALKAZAR (243)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Na jakiej bazie utworzona została reduta „Alkazar”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Ilu żołnierzy liczyły oddziały broniące Mokotowa

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Kto dowodził jednostkami broniącymi reduty na Mokotowie

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Kiedy Niemcy wyparli powstańców z reduty na Mokotowie

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Jaki oddział KG AK walczył oprócz żołnierzy V Obwodu na Mokotowie

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc