Ofiary skazane przez Wojskowy Sad Rejonowy (246)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Ile wyroków śmierci wydał Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Kiedy wykonano wyrok na Witoldzie Pileckim ps. „Witold”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Na jaką karę został skazany mjr Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszka”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Kiedy rozpoczął się proces byłych członków Okręgu Wileńskiego AK

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Kim był skazany na karę śmierci Rudolf Marszałek ps. „Opoka”

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc