Logo

   PATRIOTYCZNA GRA KOMUNIKACYJNA

   Ofiary skazane przez Wojskowy Sad Rejonowy (246)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej dni w liczbie 7

   Pytanie 1. Na jaką karę został skazany mjr Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszka”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Ile wyroków śmierci wydał Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Kiedy rozpoczął się proces byłych członków Okręgu Wileńskiego AK

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Kim był skazany na karę śmierci Rudolf Marszałek ps. „Opoka”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Kiedy wykonano wyrok na Witoldzie Pileckim ps. „Witold”

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc