Przeprawy przez Wisłę żołnierzy AK na pomoc Powstańcom (247)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Gdzie udała się grupa żołnierzy z Legionowa i Jabłonnej

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Oddział Dywersji Bojowej z Rembertowa po przeprawie przez Wisłę został wcielony do

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Ilu powstańców-ochotników z VI Obwodu „Praga” przeprawiło się do lewobrzeżnej Warszawy

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Kiedy z rejonów VII Obwodu „Obroża” miały miejsce transporty ludzi i uzbrojenia

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Jednym z elementów upamiętnienia przepraw przez Wisłę jest kapliczka przy kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc