Logo

   PATRIOTYCZNA GRA KOMUNIKACYJNA

   Fieldorf Emil gen. (248)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej dni w liczbie 7

   Pytanie 1. Jaką funkcję pełnił gen. August Emil Fieldorf „Nil” podczas kampanii wrześniowej

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Gen. Fieldorf został w sierpniu 1942 roku dowódcą

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Kiedy został wykonany wyrok śmierci wydany 16 kwietnia 1952 roku

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Pod jakim zarzutem aresztowano Fieldorfa w listopadzie 1950 roku w Łodzi

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Kiedy powierzono Fieldorfowi zadanie utworzenia zakonspirowanej organizacji „Niepodległość”

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc