Fieldorf Emil gen. (248)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Pod jakim zarzutem aresztowano Fieldorfa w listopadzie 1950 roku w Łodzi

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Jaką funkcję pełnił gen. August Emil Fieldorf „Nil” podczas kampanii wrześniowej

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Kiedy powierzono Fieldorfowi zadanie utworzenia zakonspirowanej organizacji „Niepodległość”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Gen. Fieldorf został w sierpniu 1942 roku dowódcą

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Kiedy został wykonany wyrok śmierci wydany 16 kwietnia 1952 roku

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc