Żołnierze plutonu 1681 organizacji "Orlęta” (250)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Jakie numery plutonów otrzymały jednostki „Orląt” po włączeniu do struktur AK

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Kto był dowódcą paramilitarnej organizacji „Orlęta” na Pradze

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Do jakiej jednostki wojskowej AK zostały włączone plutony młodzieżowej organizacji „Orlęta” na Pradze

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Kiedy zakończyły się, na rozkaz dowódcy VI Obwodu AK płk. Antoniego Żurowskiego, walki na Pradze

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Kiedy nastąpił atak Niemców na młyn przy ul. Białostockiej, opanowany przez żołnierzy plutonu 1681

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc