Tablica upamiętniająca Wacława Wdowiaka (2516)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Tablica upamiętniająca Wacława Wdowiaka została umieszczona na frontonie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w ... roku:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Wacław Wdowiak w 1931 r. rozpoczyna pracę w ... w Szkole Powszechnej nr 1 na Grudowie, tworzy w niej zaczątek drużyny harcerskiej, która otrzymuje później nazwę Mazowieckiej Drużyny Harcerzy nr 197:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Która z informacji dotyczących Wacława Wdowiaka nie jest prawdziwa:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc