Dziesięciu Powieszonych (252)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Co było celem akcji „Odwet kolejowy”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. W jaki sposób stracono 10 więźniów Pawiaka w odwecie za przeprowadzoną akcję

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Kiedy przeprowadzono akcję „Wieniec”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Co było celem akcji dywersyjnej „Wieniec”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Ilu więźniów rozstrzelano w październiku 1942 roku w Puszczy Kampinoskiej, oprócz publicznego stracenia 10 więźniów w odwecie za przeprowadzoną akcję

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc