Logo

   PATRIOTYCZNA GRA KOMUNIKACYJNA

   Właz do kanału przy placu Krasińskich (255)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej dni w liczbie 7

   Pytanie 1. W skład formacji powołanych do obsługi tras kanałowych wchodziły przeważnie kobiety a później również młodzi chłopcy ponieważ

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Ilu powstańców ewakuowało się ze Starego Miasta na Żoliborz

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Do czego początkowo wykorzystywano kanały?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Jak nazywały się formacje powołane do obsługi tras kanałowych

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Kiedy po raz pierwszy użyto kanału do ewakuacji

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc