Właz do kanału przy placu Krasińskich (255)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Kiedy po raz pierwszy użyto kanału do ewakuacji

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Ilu powstańców ewakuowało się ze Starego Miasta na Żoliborz

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Do czego początkowo wykorzystywano kanały?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Jak nazywały się formacje powołane do obsługi tras kanałowych

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. W skład formacji powołanych do obsługi tras kanałowych wchodziły przeważnie kobiety a później również młodzi chłopcy ponieważ

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc