Cichociemni (256)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Jaki kryptonim nosiła operacja lądowania samolotów alianckich w Polsce

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Kto był inicjatorem założenia jednostki cichociemnych

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Kiedy dokonano ostatniego zrzutu cichociemnych

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Kiedy i gdzie miał miejsce pierwszy zrzut cichociemnych

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Ilu cichociemnych zrzucono na tereny polskie

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc