Szturmujący koszary przy ul. 11 Listopada (262)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Jaki był los dowódców jednostek, które brały udział w ataku na koszary

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Jakie niemieckie jednostki wojskowe rozlokowane były w koszarach przed 1 sierpnia 1944 roku

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Kiedy powstańcy przeprowadzili ataki na koszary

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Jaka formacja wojskowa zakwaterowana była w koszarach przed 1 września 1939 roku

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Grupa powstańców zmuszona była wycofać się na Targówek z powodu

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc