Logo

   PATRIOTYCZNA GRA KOMUNIKACYJNA

   Szare Szeregi (264)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej dni w liczbie 7

   Pytanie 1. Jakie zadanie w Powstaniu Warszawskim przypadło „Zawiszakom” – najmłodszym członkom „Szarych Szeregów”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Kto był pierwszym naczelnikiem „Szarych Szeregów”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Kiedy Związek Harcerstwa Polskiego przyjął nazwę „Szare Szeregi”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Kiedy z grup szturmowych wyodrębniono batalion „Zośka”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Kiedy w Warszawie rozwiązano organizację „Szarych Szeregów”

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc