Szare Szeregi (264)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Kiedy z grup szturmowych wyodrębniono batalion „Zośka”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Jakie zadanie w Powstaniu Warszawskim przypadło „Zawiszakom” – najmłodszym członkom „Szarych Szeregów”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Kiedy Związek Harcerstwa Polskiego przyjął nazwę „Szare Szeregi”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Kiedy w Warszawie rozwiązano organizację „Szarych Szeregów”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Kto był pierwszym naczelnikiem „Szarych Szeregów”

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc