Herman Władysław (266)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Jakiego pseudonimu Władysław Herman używał w czasie wojny

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Gdzie Władysław Herman studiował

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Kim z zawodu był Władysław Herman

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. W jakim rejonie Władysław Herman był komendantem

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Z jakimi oddziałami współpracował Władysław Herman

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc