Śmigielski Manswet (269)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Przed wybuchem wojny w 1939 roku Manswet Śmigielski

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Po wojnie szczątki Mansweta Śmigielskiego zostały

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. W Powstaniu Warszawskim Manswet Śmigielski walczył w szeregach

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Manswet Śmigielski poległ

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Manswet Śmigielski współorganizował w powiecie warszawskim od początku okupacji niemieckiej

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc