PATRIOTYCZNA GRA KOMUNIKACYJNA

   Śmigielski Manswet (269)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej dni w liczbie 1

   Pytanie 1. Manswet Śmigielski współorganizował w powiecie warszawskim od początku okupacji niemieckiej

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Przed wybuchem wojny w 1939 roku Manswet Śmigielski

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. W Powstaniu Warszawskim Manswet Śmigielski walczył w szeregach

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Manswet Śmigielski poległ

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Po wojnie szczątki Mansweta Śmigielskiego zostały

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc