Reduta BANK POLSKI (27)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Ewakuacja oddziałów powstańczych z reduty „Bank Polski” rozpoczęła się

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Gmach Banku Polskiego mieścił się przy ulicy

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Gmach Banku Polskiego został ostatecznie

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Obroną reduty „Bank Polski” dowodził początkowo por. Tadeusz Majcherczyk „Zdan” z batalionu

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Reduty „Bank Polski” bronili żołnierze

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc