Grób wojenny sześciu podchorążych AK (271)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Czym przyjechał patrol oddziału „DB-17” – Żoliborz na akcje odwetową

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Gdzie odbywały się ćwiczenia 3. kompanii Rejonu „Jaworzyn”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Ilu podchorążych brało udział w ćwiczeniach

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Do jakiego obwodu należał Rejon „Jaworzyn”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Ile lat miał najmłodszy podchorąży z ćwiczącego oddziału

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc