Śmierć 5 oficerów ZWZ 7. pułku piechoty "Madagaskar" (272)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. W którym roku przemianowano 7. Pułk Piechoty „Madagaskar” na 7. Pułk Piechoty „Garłuch”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Ile osób zginęło podczas obławy Gestapo na dom, w którym odbywała się odprawa oficerów

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Kiedy powstał 7. Pułk Piechoty Legionów ZWZ-AK

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Gdzie odbyła się tragicznie zakończona odprawa oficerów pułku

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Kto był pierwszym dowódcą pułku

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc