Zamordowani żołnierze 3 kompanii 7 p.p. "Garłuch” (274)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Ilu powstańców znajdowało się w domu otoczonym przez Niemców

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Jaki był cel koncentracji 3. kompanii „Maria”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Kto dowodził 3. kompanią „Maria”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Gdzie wyznaczono miejsce zbiorki 3. kompanii „Maria”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Ilu żołnierzy z 3. kompanii „Maria” ocalało po ataku Niemców

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc