Batalion AK "Żubr" (276)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Jak długo trwały walki na terenie Bielan

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. W powstaniu warszawskim dowódcą komendantem III Rejonu Bielany i dowódcą batalionu AK „Żubr” był

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Po powrocie na Bielany i walkach ostatnią redutą batalionu „Żubr” była siedziba

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Na rozkaz „Żywiciela” Zgrupowanie po odniesieniu znacznych strat skierowało się w rejon

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Zadanie batalionu „Żubr” na godzinę „W” to zdobycie

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc