Logo

   PATRIOTYCZNA GRA KOMUNIKACYJNA

   Batalion AK "Żubr" (276)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej dni w liczbie 7

   Pytanie 1. Na rozkaz „Żywiciela” Zgrupowanie po odniesieniu znacznych strat skierowało się w rejon

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Jak długo trwały walki na terenie Bielan

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Po powrocie na Bielany i walkach ostatnią redutą batalionu „Żubr” była siedziba

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Zadanie batalionu „Żubr” na godzinę „W” to zdobycie

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. W powstaniu warszawskim dowódcą komendantem III Rejonu Bielany i dowódcą batalionu AK „Żubr” był

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc