Tajna radiostacja ZWZ–AK "Łódź Podwodna” (277)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Radiostacja była ukryta

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. 5 marca 1940 r. radiostacja nawiązała kontakt z polską ambasadą w

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Jak długo nadawała radiostacja

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Radiostacją dowodził

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Radiostacja mieściła się w budynku przy ulicy

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc