Logo

   PATRIOTYCZNA GRA KOMUNIKACYJNA

   Sowiecki Trybunał Wojenny (279)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej dni w liczbie 7

   Pytanie 1. Budynki przy rogu ul. 11 Listopada i ul. Szwedzkiej zostały zbudowane na przełomie XIX i XX wieku.:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Podczas okupacji niemieckiej w latach 1939-1944 budynki przy rogu ul. 11 Listopada i ul. Szwedzkiej były wykorzystywane jako:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Więzienie NKWD na Pradze mieściło się w:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Siedziba NKWD mieściła się na rogu ul. 11 Listopada i ul. Szwedzkiej:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Główna siedziba NKWD na Pradze mieściła się:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc