Sowiecki Trybunał Wojenny (279)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Główna siedziba NKWD na Pradze mieściła się:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Budynki przy rogu ul. 11 Listopada i ul. Szwedzkiej zostały zbudowane na przełomie XIX i XX wieku.:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Siedziba NKWD mieściła się na rogu ul. 11 Listopada i ul. Szwedzkiej:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Więzienie NKWD na Pradze mieściło się w:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Podczas okupacji niemieckiej w latach 1939-1944 budynki przy rogu ul. 11 Listopada i ul. Szwedzkiej były wykorzystywane jako:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc