Więzienie karno-śledcze nr III w Warszawie (280)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Ofiary więzienia karno-śledczego nr III w Warszawie zostały upamiętnione:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Więzienie karno-śledcze nr III w Warszawie nazywano:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Więzienie karno-śledcze nr III w Warszawie w 1975 roku:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. W więzieniu karno-śledczym nr III w Warszawie przetrzymywano m.in.:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Naczelnikiem więzienia karno-śledczego nr III w Warszawie w latach 1947-1949 był:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc