Kwatera główna NKWD (281)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Tablica upamiętniająca ofiary przesłuchiwane w kwaterze głównej NKWD przy ul. Strzeleckiej 8 została odsłonięta:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Wśród osadzonych w areszcie przy ul. Strzeleckiej 8 był m.in. jeden z premierów II RP:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. W 1945 roku głównym doradcą Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego z ramienia NKWD był:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Grupą operacyjną stacjonującą kwaterze głównej NKWD przy ul. Strzeleckiej 8 dowodził:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Areszt wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego mieścił się przy ul. Strzeleckiej 8 w latach:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc