Więzienie NKWD przy ul. Cienistej 16 (282)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. W więzieniu NKWD przy ul. Cienistej 14 i 16 miał swoją kwaterę również:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Z więzienia NKWD przy ul. Cienistej część więźniów zbiegła:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. NKWD zajęło budynki przy ul. Cienistej 14 i 16 w dniu:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Szacuje się, że w więzieniu przy ul. Cienistej łącznie przez cały okres jego istnienia więziono ok.

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Jednym z więzionych w więzieniu NKWD przy ul. Cienistej był:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc