Logo

   PATRIOTYCZNA GRA KOMUNIKACYJNA

   Więzienie NKWD przy ul. Cienistej 16 (282)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej dni w liczbie 7

   Pytanie 1. Szacuje się, że w więzieniu przy ul. Cienistej łącznie przez cały okres jego istnienia więziono ok.

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. W więzieniu NKWD przy ul. Cienistej 14 i 16 miał swoją kwaterę również:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. NKWD zajęło budynki przy ul. Cienistej 14 i 16 w dniu:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Z więzienia NKWD przy ul. Cienistej część więźniów zbiegła:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Jednym z więzionych w więzieniu NKWD przy ul. Cienistej był:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc