Główny Zarząd Informacji Wojskowej (284)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Przed wojną w gmachu przy ul. Oczki 1 mieściła się siedziba:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Więzienie i areszt śledczy Głównego Zarządu Informacji Wojskowej przy ul. Oczki 1 funkcjonowały:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. W gmachu przy ul. Oczki 1 więziono:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Ostatnim więźniem aresztu śledczego Głównego Zarządu Informacji Wojskowej przy ul. Oczki 1 był:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Ofiary więzienia i areszt śledczy Głównego Zarządu Informacji Wojskowej przy ul. Oczki 1 upamiętniono:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc