Więzienie Pawiak (285)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Józef Hammer ps. „Barczewski”:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Rozpracowywaniem funkcjonowania Pawiaka przez AK kierował:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Pawiak – największe niemieckie więzienie w okupowanej Polsce – działał do:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Organizacja, powołana przez niemiecki aparat bezpieczeństwa w celu rozbicia polskiej konspiracji na Pawiaku, nazywała się:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Pierwszym komendantem Pawiaka z ramienia Gestapo był:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc