Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (287)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Kiedy powstało Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Cele więzienne byłego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zostały przejęte przez:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Jaka była oficjalna przyczyna śmierci Jana Rodowicza ps. „Anoda”?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Kto stał na czele Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. W jakiej części siedziby ministerstwa znajdowały się cele więzienne?

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc