Logo

   PATRIOTYCZNA GRA KOMUNIKACYJNA

   Dom Janka Bytnara (288)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej dni w liczbie 7

   Pytanie 1. Kiedy Jan Bytnar został aresztowany?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Kiedy Jan Bytnar złożył przyrzeczenie harcerskie jako członek 23.Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Bolesława Chrobrego?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Jakie odznaczenie otrzymał pośmiertnie Jan Bytnar?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Gdzie Jan Bytnar namalował symbol Polski walczącej, działając w ramach akcji małego sabotażu „Wawer”?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Dowództwo którego hufca objął Jan Bytnar po utworzeniu Grup Szturmowych Szarych Szeregów?

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc