Dom Janka Bytnara (288)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Jakie odznaczenie otrzymał pośmiertnie Jan Bytnar?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Gdzie Jan Bytnar namalował symbol Polski walczącej, działając w ramach akcji małego sabotażu „Wawer”?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Kiedy Jan Bytnar został aresztowany?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Dowództwo którego hufca objął Jan Bytnar po utworzeniu Grup Szturmowych Szarych Szeregów?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Kiedy Jan Bytnar złożył przyrzeczenie harcerskie jako członek 23.Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Bolesława Chrobrego?

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc