16 Warszawska Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego (289)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. W którym roku powstała Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego, która w 1918 roku znalazła się w strukturach ZHP?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Kiedy 16. WDH została włączona do Szarych Szeregów?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Na terenie jakiego obiektu brali udział w walkach powstańczych harcerze 16. WDH?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Kto był inicjatorem Harcerskiej Poczty Polowej?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Gdzie znajdowały się oddziały partyzanckie, do których udali się harcerze „Jacek” i „Placek” z rozkazami?

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc