Logo

   PATRIOTYCZNA GRA KOMUNIKACYJNA

   16 Warszawska Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego (289)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej dni w liczbie 7

   Pytanie 1. Kto był inicjatorem Harcerskiej Poczty Polowej?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Na terenie jakiego obiektu brali udział w walkach powstańczych harcerze 16. WDH?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. W którym roku powstała Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego, która w 1918 roku znalazła się w strukturach ZHP?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Gdzie znajdowały się oddziały partyzanckie, do których udali się harcerze „Jacek” i „Placek” z rozkazami?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Kiedy 16. WDH została włączona do Szarych Szeregów?

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc