Walki na Ryglu (29)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Dowódcą obrony „Rygla” 14 sierpnia 1944 r. był

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. W którym roku odsłonięto tablicę upamiętniającą walki na „Ryglu”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. W rejonie jakich ulic znajdował się obszar zwany „Ryglem” i reduta „Bank Polski”

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Kiedy oddziały powstańcze broniące „Rygla” podjęły próbę przebicia się do Śródmieścia

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Żołnierze, z którego batalionu powstańczego bronili rejonu „Rygla” 14 sierpnia

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc