Baczyński Krzysztof Kamil (290)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Jaki stopień wojskowy otrzymał Baczyński po ukończeniu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty „Agricola”?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Ile tomików wierszy opublikował Baczyński podczas okupacji?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. W którym konspiracyjnym miesięczniku społeczno-literackim Baczyński był kierownikiem działu poezji?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Które liceum ukończył Baczyński?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Jak miała na imię żona Baczyńskiego?

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc