Rowecki Stefan "Grot” gen. (292)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Na dowódcę jakiej jednostki został Stefan Rowecki mianowany w czerwcu 1939 roku?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Gdzie gen. Rowecki został aresztowany?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Jakie czasopismo założył i redagował Stefan Rowecki?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Kiedy Stefan Rowecki został zamordowany?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. W jakiej formacji walczył Stefan Rowecki podczas I wojny światowej?

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc