Obrona Pałacyku Michla (294)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Kto dowodził obroną pałacyku Michla?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Jaką rolę pełnił pałacyk Michla w działaniach powstańczych?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Kiedy powstańcy wycofali się z pałacyku Michla?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Ile ataków sił niemieckich udało się odeprzeć obrońcom pałacyku Michla?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Żołnierze której formacji bronili pałacyku Michla?

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc