Ofiary Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (296)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Co obecnie mieści się w budynku przy ul. Cyryla i Metodego 4?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Ile osób zostało rozstrzelanych na placu przed Cerkwią św. Marii Magdaleny w dniu 1 sierpnia 1944 roku?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. W którym roku Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego opuściło budynek przy ul. Cyryla i Metodego 4?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Budynek przy ul. Cyryla i Metodego 4 został pierwotnie wybudowany jako internat dla studentów:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Jaki oddział stacjonował w budynku po zajęciu Pragi przed Armię Czerwoną?

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc