Logo

   PATRIOTYCZNA GRA KOMUNIKACYJNA

   Ofiary Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (296)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej dni w liczbie 7

   Pytanie 1. W którym roku Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego opuściło budynek przy ul. Cyryla i Metodego 4?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Budynek przy ul. Cyryla i Metodego 4 został pierwotnie wybudowany jako internat dla studentów:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Ile osób zostało rozstrzelanych na placu przed Cerkwią św. Marii Magdaleny w dniu 1 sierpnia 1944 roku?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Jaki oddział stacjonował w budynku po zajęciu Pragi przed Armię Czerwoną?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Co obecnie mieści się w budynku przy ul. Cyryla i Metodego 4?

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc