Logo

   PATRIOTYCZNA GRA KOMUNIKACYJNA

   Pilecki Witold rtm. (298)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej dni w liczbie 7

   Pytanie 1. Witold Pilecki został aresztowany przez funkcjonariuszy UB:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Podczas Powstania Warszawskiego Witold Pilecki dowodził jednym z oddziałów:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Kiedy Witold Pilecki trafił do obozu Auschwitz?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. W kampanii wrześniowej Witold Pilecki walczył w szeregach:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Jak nazywała się organizacja konspiracyjna, której współtwórcą był Witold Pilecki?

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc