Pilecki Witold rtm. (298)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Podczas Powstania Warszawskiego Witold Pilecki dowodził jednym z oddziałów:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Witold Pilecki został aresztowany przez funkcjonariuszy UB:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Jak nazywała się organizacja konspiracyjna, której współtwórcą był Witold Pilecki?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. W kampanii wrześniowej Witold Pilecki walczył w szeregach:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Kiedy Witold Pilecki trafił do obozu Auschwitz?

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc