Aresztowanie i proces 16 Przywódców PPP (309)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Wśród 16 aresztowanych przez sowieckie organy bezpieczeństwa przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego był:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Proces przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego trwał:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Aresztowanie 16 przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego nastąpiło w dniach:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Do pierwszego, wstępnego spotkania Komendanta Głównego AK gen. Leopolda Okulickiego z przedstawicielem NKWD doszło w Pruszkowie:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Podczas pierwszego, wstępnego spotkania Komendanta Głównego AK gen. Leopolda Okulickiego z przedstawicielem NKWD, przedstawicielem sowieckim był:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc