Veli bej Jedigar (313)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Veli bej Jedigar bezpośrednio przed wybuchem II wojny był:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Po demobilizacji w roku 1949 wyjechał wraz z rodziną do:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Podczas kampanii wrześniowej pełnił funkcję:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. W latach 1940–1944 był dowódcą:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Po 1918 roku Veli bej Jedigar służył w armii:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc