Słowacy w Powstaniu Warszawskim (333)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. 1 sierpnia pluton został rozbity podczas ataku na:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. 535. pluton podlegał organizacyjnie zgrupowaniu:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Pomnik powstańców z 535. Plutonu Armii Krajowej „Słowaków” odsłonięto:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Dowódca plutony 535 Mirosław Iringh ps. „Stanko” był z zawodu:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Życie dowódcy plutonu Mirosławowi Iringhowi uratował

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc